INTROSPECTICA

Konsult

Arbetslivsinriktade utbildningar

 

Våra insatser riktar sig till olika nivåer inom företaget: På organisationsnivå arbetar vi ofta med utbildningar kring psykosocial arbetsmiljö samt kartläggningar inom detta område. Utbildning för all personal inom stresshantering och krisbearbetning är vanligt förekommande.

Utveckling av gruppen  och dess arbetssätt sker genom metoder hämtade från traditionella modeller gällande gruppdynamik. Vad vi tillför utöver detta är också mer otraditionella metoder, baserade på övningar utomhus i samspel med djur och natur.

Individuell utbildning och handledning riktar sig till personer med behov av särskilda insatser. Det kan vara behov av jagstärkande insatser för ett ökat självförtroende, eller handledning till chefsperson som behöver stöd av någon utanför organisationen.

Hjälp och stödsamtal vid stressreaktioner samt utmattningstillstånd.

 

 

 

Teambuilding

Bygger på en systemteoretisk grund. Fokus på vad som är gruppens styrka och hur gruppen kan utveckla sina gruppmedlemmar. Kan förläggas med uppstart utomhus och i samspel med hästar för att förtydliga vad som sker i en grupp.

 

Mindfulness in groupsettings

Fördjupad insikt av hur gruppmedlemmarnas tankestrukturer påverkar arbetet och utvecklingen i gruppen

 

Kommunikation

Hur kommunicerar deltagarna i gruppen och varför? Vilken effekt har det på gruppens utveckling och det gemensamma arbetet. Hur kan man utveckla ett assertivt förhållningssätt.

 

Konflikthantering

Olika former av konflikter och vad som leder fram till dessa. Modell för konflikthantering.

 

Ledarutveckling

Vad vill jag åstadkomma som ledare? Vad är mitt missionstatement? Steg på vägen

 

Psykosocial arbetsmiljö

Grundläggande utbildning inom området psykosocial arbetsmiljö

 

Stresshantering och coaching

Identifiering av stressfaktorer inom arbetsliv och privatliv, samt olika copingstrategier för att hantera dessa.

 

Meditation och avslappning

Enstaka prova-på tillfälle eller kurs utlagd över åtta veckor. Meditation med inriktning på avslappning

Du är här: Home Vad vi erbjuder Arbetslivsinriktade utbildningar

INTROSPECTICA KONSULT 
c/o
Annette Leion
Månestad-Hagalund 2
585 93 Linköping


e-post:   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.